KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. julija 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 4. julija,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

   

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Njeje lochko, znamjenja časa prawje spóznać, pisa awtor w swojim zawodnym nastawku. Mjez druhim wěnuje so wón pólsko-němskemu a němsko-pólskemu wujednanju a so praša, što ma wone ze Serbami činić. 
 

       

Składnostnje 100lětneho wobstaća diplomatiskich poćahow mjez Swjatym stołom a Němskej wopyta kurijowy kardinal Pietro Parolin tele dny Němsku. Wón zetka so ze zastupjerjemi cyrkwje kaž tež politiki a wopyta ekumeniski dwórnišćowy mision w Berlinje.

 

Foto: kna

       
       

Bamž Franciskus přija předsydu Němskeje biskopskeje konferency k priwatnej awdiency. Wonaj rěčeštaj tež wo ćežkej situaciji we wjacorych němskich diecezach.

 

Foto: kna

 

       
Emeritowany bamž Benedikt XVI. woswjeći žadny měšniski jubilej. Jeho priwatny sekretar běše so składnostnje tohole jubileja wo překwapjenku postarał. 
 

Foto: kna 

       
„Twoja radosć a nadźija njejstej nasadźenej, ale darjenej“, rjekny Drježdźansko-Mišnjanski biskop swojemu předchadnikej. Tón zhladowaše tele dny na 60 lět w měšniskej słužbje. wjace fotow  
       
Swój patronaty swjedźeń swjećachu wěriwi w Dobrošicach. W swojim prědowanju wuzběhny duchowny skutkowanje Jana Křćenika něhdy a nawjaza zwisk do přitomnosće. wjace fotow  
       
Wosebity woblek bě so duchowny składnostnje swojeho złoteho měšniskeho jubileja woblekł. W Smochćicach swjećeše wón dźaknu Božu mšu.  
       
Hižo wjace hač 20 lět w Kulowje bydlacy farar je něhdy tež dźiwadło hrał. Nětko smědźeše wón na šěsć lětdźesatkow měšnistwa zhladować.
 
       

Po hoberskich škodach na južnej Morawje podpěra Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“ potrjechenych. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom Morawapřepokazać.

kontowy zwisk


wjace fotow 

 
       
Swjatočnu Božu mšu składnostnje 800lětneho wobstaća tachantskeho kapitla swjateho Pětra w Budyšinje swjećeše japoštołski nuncius w Němskej. Wón w swojim prědowanju k tomu pozbudźi, jubilej jako posylnjenje za wozrodźenje swojeje wěry zrozumić. wjace fotow    
       
W Słonej Boršći bu we wobłuku ekumeniskeho nyšpora ponowjeny swjaty křiž poswjećeny. Njewšědne je, štó je projekt financował. wjace fotow  
       
Nimale lěto pozdźišo hač planowane přija w Njebjelčicach něhdźe 30 młodostnych sakrament swjateho firmowanja. Přihot běše drje napinacy, wokomik firmowanja pak hnujacy.
 
       
Bikerojo běchu na wosebity nyšpor do Ralbic přeprošeni. Tam wosadny duchowny jich motorske požohnowa, z kotrymiž podachu so na to na zhromadny wulět. Zdobom da jim farar něšto sobu na puć. wjace fotow  
       
Hańžka a Feliks rozprawjataj wo swojim wopyće w putniskej hospodźe, kotraž leži při Jakubowym puću. Zdobom zhonja dźeći mnoho zajimaweho wo tutym putniskim puću. – wobraz k hódanju a wumolowanju  
       
Po lońšej přestawce wotměje so lětsa zaso Gig-festiwal w Róžeńće. Zarjadowanje pak budźe trochu hinak hač hewak.  
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na zhromadnu jězbu. Wona wotměje so w předposlednim prózdninskim tydźenju. wjace  
       
W lěće 2022 wotměja so w Oberammergauwje zaso swětoznate pasionske hry. Serbscy młodostni su přeprošeni, sej na nje dojěć. wjace
 
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008