KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. septembra 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 5. septembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
Projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža.

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Wo najwažnišim zmysłowym organje, druhej koži a třećim wóčku rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Wuchadźišćo twori bajka znateho danskeho spisowaćela.   
 

       

Z lubjenej Božej mšu woswjećichu w Salowje swój patronatny swjedźeń. Po tym rozžohnowachu dołholětneho kantora a zamołwiteho za tamnišu kapałku.

 

 

       
       
Wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach pisa Chróšćanka, kotraž bě so lětsa prěni króć pěši do Krupki podała. Mjez druhim pomysli wona w tychle dnjach tež na prjedownikow, kak su woni tehdy pěši putnikowali. wjace fotow
   
       

Što přińdźe po smjerći? Z tutym prašenjom zaběra so awtor mjez druhim w dalšim přinošku swojeje serije „Wěra frontalnje“.

 

       

Hańžka a Feliks rozprawjataj, što staj w prózdninach dožiwiłoj. Zdobom móža dźěći do krótkeho teksta pobrachowace słowa zapisać. – wobraz k wumolowanju 

 

 

       
„Zakorjenjeni we wěrje, lubosći a nadźiji“ rěkaše hesło lětušeho putnikowanja młodostnych do Krupki. Po puću dóstawachu k tomu impulsy k rozmyslowanju. – wjace fotow  
       

Dyrdomdejske dny měješe 25 dźěći z jich přewodnikami blisko Mišna a w Drježdźanach. Mjez druhim rěčeše k nim wójwoda jako duch w słuchatkach. wjace fotow

 
       
Wučerjo a kubłarjo běchu znowa na Božu mšu k zahajenju šulskeho lěta přeprošeni. W swojim prědowanju duchowny rozłoži, zo nałožowaše hižo Jězus moderne formy pedagogiki.  
       
Składnostnje kermuše Budyskeje cyrkwje Našeje lubeje knjenje wotměje so tam koncert duchowneje hudźby. Za to su přizjewjenja trěbne. – přizjewjenje  
       
 

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

wjace fotow

kontowy zwisk

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008