KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł    
 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 8. awgusta,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

   

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Hačrunjež ludźo materielnje wšeho nadosć měli. so tola za něčim žedźa, štož njemóžeš z derjeměćom syćić. Awtor zawodneho nastawka pokaza na to, štó potom z čim pomha. 
 

       


Koho měli do Zwjazkoweho sejma wolić, so mnozy prašeja. Nětko předleži studija, kotraž přehlada wólbne programy na to, kak daloko wotpowěduja wučbje katolskeje cyrkwje. – studija podcast

 

       
       

Bamž Franciskus modli so za reformy cyrkwje a praji: „Krizy słušeja k tomu.“ Wón zwurazni so we wideju k jeho měsačnym modlerskim naležnosćam. – widejo z němskimi podtitulemi

 

Foto: kna

       
Po zažnej smjerći sta so rodźeny Nižozemjan ze swjatym. Mnozy serbscy ministranća proša jeho wo zastupnistwo, prjedy hač k wołtarjej słuža. Jich patron je před 400 lětami zemrěł.  

       
Kóždy to rady chce, ale tak lochce scyła njemóže: wotpočnyć. To je mjenujcy wjace hač ničo nječinić, zwěsća awtorka noweje knihi.  
       
Někotrych swjatych su dźěći w Ralbicach jako rjekow zeznali. Po slědach jednoho z nich běchu po zakónčenju nabožneho tydźenja po puću. – wjace fotow  
       
W Gerje a Leutersdorfje spominaja na měšnika, kotryž je w Dachauskim kaceće swoje žiwjenje přisadźił. Toho nan běše Serb.  
       
W Kulowje předstajeja kopije Jězusowych třoch smjertnych rubow. Wosebitostka wustajeńcy je, zo dadźa so mjezwoča, kotrež su k tomu tež na škleńcu poćišćeli, nad so suwać. – wjace fotow
 
       

Film k jubilejej biskopstwa předleži nětko tež w gestikulaciskej rěči. W nim zhladuje so na stolětne stawizny po wozrodźenju, ale tež na załoženje biskopstwa w lěće 968. – film

 
       

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać. wjace fotow

wideo 1  | wideo 2


kontowy zwisk 

 
       
Serbscy młodostni su w septembrje na zhromadny wulět přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so jeničce online. wjace
 
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008