KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,
12. decembra
2021

 

Serbskorěčna Boža słužba
via livestream
njedźelu, 12. decembra:

w 9.00 hodź. z Chrósćic 

 

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

we 8.30 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami


w 10.05 hodź. z klóštra Marijineje hwězdy na sćelaku Deutschlandfunk (němsce, někotre serbske kěrluše)

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Wo ćežach čłowjeka, wotmołwy na prašenja namakać, pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom mjenuje wón najćešu wotmołwu, kotraž je za mnohe prašenja samsna. 
 

       
We wobłuku pjećdnjowskeje jězby wopyta bamž Franciskus Cypern a Grjeksku. Mjez druhim poby wón w lěhwje za ćěkancow.   

Foto: kna

       
       
Katolskaj biskopaj Franz-Josef Overbeck z Essena a Heinrich Timmerevers z Drježdźan namołwjataj, zo měła so katolska seksualna moralka dale wuwić. K tomu wuprajitaj so w knize, kotraž je w Paderbornje wušła.  

       

Biskop Georg Bätzing je přinoškaj k połoženju cyrkwje wozjewił. Tute su tež w interneće přistupne. – wjace

 

 

       
       
Křesćanski priwatny sćelak Radijo Horeb wusyła mjeztym 25 lět. W přichodźe chce nawoda medijowy poskitk rozšěrić.
 
       
Wo šćežkach, kotrež maja křesćenjo hladajo na hody přihotować, rozmysluje awtorka w swojim přinošku k adwentnemu kěrlušej. Zdobom wona pisa, wo čo měli so po puću prócować.
 

 

       

Woblubowany serbski kěrluš we Wosadniku běše prěnjotnje ewangelski duchowny z pólšćiny přenjesł. Před 100 lětami běše wón w Njeswačidle zemrěł. – cyły tekst kěrluša 

 

       
Tradicionelnje, a tola hinak wotmě so lětuša adwentnička dekanatneje młodźiny w Kulowje. W swojim prědowanju poćahowaše so serbski duchowny na pastyrski list biskopa Heinricha Timmereversa prěnju adwentnu njedźelu.
 
       
Jedna z liturgiskich barbow wužiwa so jeničce dwójce wob lěto. Wo njej pisa awtor mjez druhim w swojim rozmyslowanju k třećej adwentnej njedźeli.  
       
Serbscy młodźi dorosćeni su na kubłanske dny do Schmiedeberga přeprošeni. Tute wotměja so wot 7. do 9. januara 2022. – k přizjewjenju
 
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 6. do 8. lětnika na kreatiwnu dźěłarničku do Worklec. Aktualneje situacije dla móža zajimcy wolić, hač wobdźěla so dopołdnja abo popołdnju. – k přizjewjenju
 
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 5. do 8. lětnika klětu w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horach. Wona wotměje so wot 15. do 19. awgusta 2022. – k přizjewjenju
 

Foto: Lutz Maertens

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008