KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. februara 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 14. februara, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 14. februara, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Wo twarcomaj a sobupatronomaj Europy pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom mjenuje wón wažny srědk, kiž staj wonaj Słowjanam přinjesłoj.
 

       
Debaty wo přichodźe katolskeje cyrkwje w Němskej stejachu w srjedźišću dwudnjowskeje onlinoweje konferency Synodalneho puća. Tón čuje so w přezjednosći z Vatikanom a dóstanje wottam podpěru poskićenu.
 

Foto: kna

       
       

Prěni króć dóstanje žona prawo hłosowanja na biskopskej synodźe katolskeje cyrkwje. Sekretar biskopskeje synody praji, zo buchu z tym nowe durje wotewrjene.

 

Foto: kna

       
Jako prěni bamž poda so Franciskus spočatk měrca do Iraka. Křesćanske zhromadźenstwo tohole kraja je jedne z najstaršich po wšěm swěće.
 

Foto: kna

       
Serbske towarstwo zhladuje na 30. róčnicu swojeho znowazałoženja. Zakład twori duch wuznamneho putniskeho městna na Morawje.
 

       
W pěstowarni dwurěčneje wsy wotmě so domyswjećenje lětsa na hinaše wašnje. Swjaty křiž, poswjećena swěčka a pisany kwěćel pyšachu blido w rumnosći kóždeje jednotliweje skupiny.
 

 

       

Swjaty steji w srjedźišću lětušich póstnych prědowanjow. W Katolskim Posole je přehlad prědarjow a jich temow podaty. – cyłkowny přehlad

 

       
       
„TY wučinješ ROZDŹĚL. Twoje žiwjenje. Twoja wěra. – Třitydźenski eksperiment“ rěka hesło póstneho poskitka za młodostnych. Wšědne impulsy maja k rozmyslowanju, kreatiwnosći abo k modlenju pohnuwać. – wjace
 

 

       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo přeprošuje w póstnym času k rozdźělnym formam eksercicijow. Wone steja pod jenakim hesłom „Rosć na dobrym dnje“. – wjace  

 

       
       
Na lětušim ekumeniskim póstnym seminarje móža so zajimcy jeničce online wobdźělić. Pod temu „Swoboda a zamołwitosć křesćanskeho čłowjeka. Kak móžemy zhromadnje žiwi być?“ su tři zarjadowanja planowane. – wjace  
       
Seminaraj k přihotej na sakrament mandźelstwa matej so nalěto w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena wotměć. Přizjewjenja přijimuja so jeničce online. – wjace
 

 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008