KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,
14. nowembra
2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 14. nowembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Na čo měł sčasom reagować, wo tym pisa awtor w swojim zawodnym nastawku. Při tym złožuje so wón na Jězusowu radu z ewangelija tuteje njedźele. 
 

       
Hladajo na aktualne infekciske połoženje w koronowej pandemiji je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers wobstejace rjadowanja za cyrkwinski wobłuk přiměrił. Mjez druhim ma so wotnětka spěwanje na Božich słužbach redukować. 
 


       
       
Prezeska Ewangelskeje cyrkwje we Westfalskej, Annette Kurschus, je nowa předsydka rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej. Wona praji, kotru hódnotu ma za křesćanow škit žiwjenja.
 

Foto: kna

       

Po smjerći swjateho Benedikta z Nursije započnje so wuspěšna stawizna benediktinskeho rjadu. Přinošk wo wótcu mnichowstwa, kaž so wón tež mjenuje, je posledni w rjedźe małeje serija wo patronach Europy.

 

 

       
       
Jeničce z něhdźe třećinu darow móžeše prelat dr. Dariusz Kruczyński do Ełka na Mazurach jěć. Wěriwi ze serbskich wosadow su lětsa za akciju „Łužica pomha“ Towarstwa Cyrila a Metoda z.t. tójšto wjace darili hač zašłe lěta. – wjace fotow
 

 

       

Što praji katolska cyrkej k fenomenam kaž widźerjo, mystikarjo a stigmatizowani? Z tutym prašenjom zaběra so awtor w dalšim přinošku swojeje serije „Wěra frontalnje“.

 

Worklečanske młodźinske dušepastyrstwo přewjedźe za zajimcow klětu nalěto kurs JULEICA. Što za tym tči, powěda referentka Lucija Škodźina w interviewje.
 
       
Wjace hač dwaj lětdźesatkaj je Madlena Rychtarjowa w Pančicach-Kukowje Katolski Posoł přijimowała, za roznošowarjow rozličiła a so sobu wo wotličenje abonentskeho popłatka starała. Spočatk nowembra je wona na prawdu Božu wotešła.  
       
  Předsydstwo Towarstwa Cyrila a Metoda z.t. přeprošuje na swoju lětušu hłownu zhromadźiznu. Ta wotměje so 1. decembra w Smochćicach.  
       
Europske młodźinske zetkanje ekumeniskeje Taizéskeje zhromadnosće wotměje so wot póndźele, 27. decembra, do njedźele, 2. januara, w Turinje. Zajimcy měli so hač do póndźele,15. nowembra, přizjewić. – k přizjewjenju
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008