KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

16. meje 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

rekwiem za njeboh fararja Clemensa Hrjehorja sobotu, 15. meje, w 9.00 hodź. z Radworskeje wosadneje cyrkwje

 

njedźelu, 16. meje, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

njedźelu, 16. meje, w 9.00 hodź. z Radworja

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Što matej napis na tafličce k wužiwanju lifta a ewangelij tuteje njedźele zhromadneho? Wo tym pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón zwuraznja, čehodla měli so na puć podać.
 

       

Z Božej słužbu na parkowanišću nad třěchami Frankfurta nad Mohanom bu 3. ekumeniski cyrkwinski zjězd zahajeny. Na njej porěča mjez druhim frère Alois z Taizé.

 

Foto: kna

       
       

Studentka z Regensburga je nowa prezes Synody ewangelskeje cyrkwje Němskeje. Ju wobhladuja jako ekspertku digitalizowanja cyrkwinskeho žiwjenja.

 

       
Serbski duchowny placaše rady karty, wobhlada sej swoju domiznu jako pilot z powětra a wěnowaše so ćěkancam. Po sćerpnje znjesenej chorosći je wón na prawdu Božu wotešoł. – někotre wobrazowe dopomnjenki z jeho žiwjenja
 

 

       
W Chrósćicach su dźěći w třoch skupinach prěni raz k blidu Božemu přistupili. Šulerka pisa wo tym, kak běchu so na tónle dźeń přihotowali. – wjace fotow
 

 

 

     

W Róžeńće swjećachu wohnjowi wobornicy zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ swoje dźakne kemše. W prědowanju pokaza serbski měšnik mjez druhim na jedne wužadanje jich słužby. – wjace fotow

 

 

       

Njewšědna postawa swjateho steji w kapałce małeje wsy. Tuta bu ponowjena a njedawno znowa poswjećena. – wjace fotow

 

       
       
 
Čehodla je mi moja wěra wažna? K tomu podawa Micha Kral z Drježdźan swoje mysle.
 
       

Na firmowanju w Kulowje rozłoži biskop, što mataj Swjaty Duch a koronowy wirus zhromadneho. Wot lońšeho lěta bu termin pandemije dla dwójce přestorčeny. – wjace fotow

 
       
Ewangelski farar Handrij Blumenstein je na prawdu Božu wotešoł. Hačrunjež sam běžnje njeserbowaše, čuješe so swojim serbskim korjenjam čas žiwjenja wusko zwjazany.  
       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers přeprošuje, so srjedu, 19. meje, wot 19 hodź. zhromadnje modlić. Tele doswjatkowne ekumeniske zetkanje steji pod hesłom „1 modlitwa na 1.000 městnach“. – wjace  
       

Lětuši 3. ekumeniski cyrkwinski zjězd wotměje so decentralnje a digitalnje. Zajimcy móža zarjadowanja w interneće sćěhować a so darmotnje na nich wobdźělić.

program

Sakska

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008