KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,
19. decembra
2021

 

Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
njedźelu, 19. decembra:

w 9.00 hodź. z Chrósćic 

 

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

we 8.30 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

 

Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
Božu nóc, pjatk, 24. decembra:

 

w 22.00 hodź. z Chrósćic

 

w 22.00 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

 

w 19.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Što matej wotrězk w nowym koaliciskim zrěčenju noweho zwjazkoweho knježerstwa a ewangelij tuteje njedźele zhromadneho? Wo tym přemysluje awtor zawodneho nastawka. 
 

       
Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, biskop Georg Bätzing, wobara so wumjetowanjam złahodnjenja a zatajenja móžnych seksualnych nadpadow jednoho měšnika. Podawk poćahuje so na čas jeho skutkowanja jako generalny wikar w Trierje.   

       
       
Za hodowne swjate dny hač do noweho lěta płaći w Drježdźansko- Mišnjanskim biskopstwje dale rjadowanje po reguli 3G. Zdobom je předstajenje hodownych hrow a hwězdne spěwanje dowolene. – přehlad postajenjow  

       
Sćelak Deutschlandfunk je Božu mšu z klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje wusyłał. W njej zaklinčachu tež serbske stučki. natočena Boža mša
   
       

Na wosebity digitalny nyšpor přeprošujetej Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo a Sakska ewangelsko-lutherska krajna cyrkej patoržicu, pjatk, 24. decembra. Tón změje tež serbski podźěl. – wjace
nowe - nětko tola ze serbskej štučku - wjace

 

 

       
       
Wo pomjenowanju štwórteje adwentneje njedźele rozmysluje awtor w swojim poslednim přinošku k adwentnym njedźelam. Zdobom pokaza wón na sydom wosebitych sadow, kotrež so jeničce na sydom dnjach do hód spěwaja.
 

Foto: kna

       
Stajnje pomocliwa a žiwa za swojich pacientow běše serbska lěkarka, kotraž skutkowaše a bydleše mnoho lět zwonka Łužicy. Nětko je wona na prawdu Božu wotešła.
 

 

       

10lětny šuler přeradźi, čehodla so jemu „YOUCAT za dźěći“ lubi. Lětsa je w Ludowym nakładnistwje serbski přełožk knihi wušoł. 

 

       
Kelko króć je znaty serbski braška na kwasne hosćiny, primicy a dalše swjedźenje prosył, njemóže nichtó zličić. Nětko bu wón sam na njebjesku kwasnu hosćinu wotwołany.
 
       
W Róžeńće su dźěći z pomocu dorosćenych zaso film natočili, kotryž ma hodownu hru narunać. Tutón budźe patoržicu wot 15 hodź. online přistupny.
 
       
Klětu wotměja so zaso tři seminary k přihotej na sakrament mandźelstwa. Prěni budźe wot 11. do 12. februara. Přizjewjenja přijimuja so online. – wjace  
       
Na internetowej stronje serbskeho dekanatneho dušepastyrstwa za dźěći a młodźinu je nyšpor z hodownym hračkom za swójby wozjewjeny. Tutón hodźi so bjez wulkich přihotow hrać. – wjace  
       
Serbscy młodźi dorosćeni su na kubłanski dźeń do Budyšina přeprošeni. Tón wotměje so 8. januara 2022. Planowane kubłanske dny w Schmiedebergu pandemije dla móžne njejsu. – k přizjewjenju
 
       
Worklečanske młodźinske dušepastyrstwo přewjedźe za zajimcow klětu nalěto kurs JULEICA. Prěni dźěl wotměje so wot 11. do 13. měrca, we Worklecach, druhi wot 1. do 3. apryla, w Smochćicach. Přizjewjenja přijimuja hač do 19. januara online. – k přizjewjenju
 
       
Klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje pyta wosobu za dźěła w domjacnosći. K tomu słuša tež nawod zbrašenych sobudźěłaćerjow w jich wobłuku. – wjace
 

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008