KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,
23. januara
2022

  Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
njedźelu, 23. januara:
   
 

w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

 

   
  němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa    
       
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Wo słowje, kotrež móhli křesćenjo tež kótwicu mjenować, rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Při tym złožuje so na jedne ze starozakonskich čitanjow tuteje njedźele.
 

       
Posudk prawizniskeje kenclije wumjetuje wjacorym wysokim cyrkwinskim dostojnikam wopačne zadźerženje při wobchadźenju z měšnikami, kotřiž su so na dźěćoch přešli. To potrjechi mjez druhim emeritowaneho bamža kaž tež nětčišeho Mnichowskeho arcybiskopa.
 

Foto: kna

       
Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt pomjenowa dotalneho nawodu dušepastyrskeho zarjada za přichodneho generalneho wikara diecezy. Zdobom budźe wón zarjadnistwo tamnišeho biskopstwa nawjedować.  

Foto: kna

       
       
„Putnicy nadźije“ budźe hesło Swjateho lěta 2025. Wolenej zapřijeći stej centralnej temje pontifikata bamža Franciskusa.
 

       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je swoje koronowe postajenja złahodniło. Mjez druhim su wěste schadźowanja zaso móžne.
 

       

„Kak daloko sym zwólniwy, za swoju wěru něšto dać?“, prašeše so swjedźenski prědar na swjedźenju swjateho Bosćana w Chrósćicach. Z pjenježnym woporom počesćichu čłonojo tamnišeho bratstwa lětsa lěkarjow, hladarjow a chorobne sotry we wšelakich domach. – wjace fotow

 

 

       
       
Druhi najstarši serbski měšnik dokónči tutu njedźelu swoje 75. žiwjenske lěto. Swój wuměnkarski čas začuwa wón jako měrny a rjany.
 
       
Šefredaktor znateho němskeho katolskeho tydźenika běše dobroćiwy, loyalny a wulkomyslny čłowjek. Nětko je wón njejapcy na prawdu Božu wotešoł.
 
       
Po njezbožu ćělnje zbrašeny hólčec steji w srjedźišću noweje serbskeje publikacije za młodostnych. Kniha je tele dny w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. – wjace
 
       
Lětsa wotměja so zaso tři seminary k přihotej na sakrament mandźelstwa. Prěni budźe wot 11. do 12. februara. Přizjewjenja přijimuja so online. wjace  
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 5. do 8. lětnika klětu w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horach. Wona wotměje so wot 15. do 19. awgusta. – k přizjewjenju
 

Foto: Lutz Maertens

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008