KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł    
 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

njedźelu, 25. julija,
w 9.00 hodź. z Chrósćic

   

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Swjaty, na kotrehož cyrkej 25. julija, spomina, je patron putnikow. Při tym skedźbnja awtor zawodneho nastawka na jedyn rozsudny cil, kotryž měł čłowjek docpěć. 
 

       

Po zliwkach w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. wjace fotow


widejo 1 | widejo 2


kontowy zwisk

 

 

       
       

Sakski katolski zwjazk za kubłanje dorosćenych ma noweho předsydu. W tutym zwjazku su tež serbske wosady a zjednoćenstwa z čłonom.

 


 

       
Hižo 600 lět je křesćanska kniha bestseller, po bibliji je wona najbóle rozšerjena kniha a předleži tohorunja w serbskej rěči. Jeje awtor zemrě před 550 lětami.  – wjace 
 

 

       
Na Kopšinjanskim hrodźišću bu serbske lajske dźiwadło předstajene. Na to dopomina awtorka přinoška wo tym, štož w Katolskim Posole před sto lětami pisachu. K tomu słušachu wězo tež swjatočnosće k znowazałoženju Mišnjanskeho biskopstwa.  
       
W Rumunskej scyła tak njeznaty organist, wuhotowa w Baćonju beneficny pišćelowy koncert k ponowjenju tamnišeje kralowny instrumentow. Wón přisłuša tamnišej sedmihródskej ludowej mjeńšinje.  
       
W Budyšinje mějachu jednotliwe dźěći na swěčce hinaši datum napisany hač tón, na kotrymž prěni raz k blidu Božemu přistupichu. Samsny swjedźeń mějachu w Kulowje.
 
       
YOUCAT za dźěći je w serbskej rěči wušoł. Katechizm njebudźe drje jeničce 8- do 12lětnym z pomocu. – wjace  
       

Po hoberskich škodach na južnej Morawje podpěra Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“ potrjechenych. Njedźelu, 25. julija, přewjedźe so k tomu beneficny koncert. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Morawa“ přepokazać.

kontowy zwisk

 
       
Serbscy młodostni su w septembrje na zhromadny wulět přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so jeničce online. wjace 
 
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008