KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. septembra 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 26. septembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
Projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža.

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Što maja podawki tuteje njedźele z domchowanku činić? To praša so awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón zwěsća, zo dyrbimy hustodosć tež žnjeć, štož njejsmy sadźeli abo wusyli.   
 

       
Po třoch lětdźesatkach na čole Serbskeho šulskeho towarstwa bu Ludmila Budarjowa rozžohnowana. Mjez druhim dźakowaše so jej Benedikt Dyrlich w swojej narěči za jeje angažement. 
 

       

Po slědach swjateje Ludmile w Čěskej putnikowaše njedawno serbska skupina serbskich wěriwych. Wjeršk jězby běše swjedźenska Boža mša we wsy, hdźež bě škitna patronka kraja zemrěła. – wjace fotow

 

 

       
       
Wo zajimawych titulach žonow pisaše Katolski Posoł před 100 lětami. Ale tež program zjězda katolikow, kotryž so tehdy w Budyšinje wotmě, awtorka rubriki nańdźe.
 

 

       

Wulka skupina młodostnych wuleća sej njedawno do Sakskeje Šwicy. Tam padlowachu mjez druhim na gumijowych čołmach po Łobju.

 

       

W Budyskej tachantskej cyrkwi wotměje so koncert duchowneje hudźby, mjez druhim z organistom Tomašom Žurom. Za to su přizjewjenja trěbne. – wjace


 

 

       

Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje wšitkich zajimcow na seminar wo biskopa Otta Spülbeckowym wizionarnym wobrazu wo cyrkwi a jeho wuznamje za přitomnosć. Tón wotměje so wot pjatka do njedźele, 15. do 17. oktobra. Zdobom zahaji so w tym zwisku za Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo swětowy Synodalny puć.

wjace

přizjewjenje

přizjewjenje za přednošk prezidenta ZdK a za Božu mšu 17. oktobra

 
       
Serbscy młodostni su na kubłanske dny do Schmiedeberga přeprošeni. Tute wotměja so wot 15. do 17. oktobra. – k přizjewjenju
 
       

Dźěći wšelakich lětnikow su na zhromadne dny do Worklec přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so online.

k přizjewjenju (1. a 2. lětnik)
k přizjewjenju (4. a 5. lětnik)

   
       
 

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

wjace fotow

kontowy zwisk

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008