KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

28. März 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 28. měrca, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 28. měrca, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch

Hač je zmysłapołne, k jutram něšto přihotować, praša so awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón zwuraznja, štó chce na tutym swjedźenju na kóždy pad přińć.

 

       

Drježdźansko-Mišnjanski biskop wupraja so k tomu, hač su k jutrownym swjatym dnjam Bože słužby w cyrkwi móžne. Wón wosady namołwja, so w kóždym padźe za alternatiwami k prezentnym poskitkam rozhladować.

 

 

       
       

Po wozjewjenju posudka wo wobchadźenju z padami seksuelneho znjewužiwanja předpołoži Kölnski kardinal Rainer Maria Woelki wosomdypkowy plan. Dale wupraji so wón ke krokej, kotryž je jemu přejednory.

 

Foto: kna

       
Wo duchownym skutku miłosće, kotryž zdawa so njesprawny być, pisa awtor w swojim póstnym rozmyslowanju. Wón dopomina zdobom na jeničke přilubjenje, kotrež křesćenjo w znatej modlitwje wšědnje dadźa.  

Foto: kna

       
Tachantska pokładownja w Budyšinje dósta tele dny eksponataj sakskeho princa. Tutón wudźeržowaše tež wjele lět zwiski do serbskeje wosady.  

 

 

     
Po něhdźe 75 do 100 lětach bu postawa swjateje z dohromady třomi wosobami z Róžeńčanskeje swjatnicy w Drježdźanach ponowjena. Restawratorka złožowaše so při swojim dźěle na stare pomolowanja. wjace fotow  

 

       

Čehodla je mi moja wěra wažna? K tomu podawa Rejza Lawowa z Hórkow swoje mysle.

 

       
       
Z wosebitym kreatiwnym předewzaćom zahajichu předšulske dźěći w Pančicach-Kukowje póstny čas. W tydźensce wotměwacych so jutrownych hodźinkach přihotowachu so na wšelakore wašnje na jutry. wjace fotow
 
       
Cyrkwi w sakskej diasporje a w katolskich Serbach běše wědomostny kolokwij wěnowany. Mjez druhim přednošowachu tam tež serbscy wědomostnicy.  
       
Što běše stat němskim wojakam po Prěnjej swětowej wójnje lubił, wo tym pisa Katolski Posoł před 100 lětami. Tam jewješe so tež přinošk wo dowolenym a njedowolenym dźěle duchownych a dalšich klerikarjow.
 
       
Wo bołmončce a swojimaj poslednimaj póstnymaj předewzaćomaj pisataj Hańžka a Feliks. Zdobom móža dźěći do krótkeho teksta pobrachowace słowa zapisać. – wobraz za wumolowanje
 
       
Na onlinowe zarjadowanja z temami kołowokoło Serbow přeprošuje Konrada Adenauerowa załožba. Wone wotměja so na štyrjoch srjedach wječor přez Zoom. – wjace
 
       

Mobilny team Carity testuje na serbskich wsach na koronu. Zajimcy maja so do toho přizjewić.

 

Njebjelčicy, Róžant, Worklecy, Chrósćicy, Pančicy-Kukow

 

Smochćicy

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
 

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008