KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,
28. nowembra
2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

njedźelu, 28. nowembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Z kajkim časom měł nam adwent być, wo tym pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón k tomu pozbudźa, wažny čłowječi organ kubłać. 
 

       
Za Bože słužby płaći w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje hač na dalše regula 3G. Tute a dalše postajenja je biskop Heinrich Timmerevers wozjewił. – přehlad naprawow 
 


       
       
Dr. Irme Stetter-Karp (65) je nowa prezidentka Centralneho komiteja katolikow Němskeje (ZdK). Wona wupraji so mjez druhim k tomu, kak swoje nowe zastojnstwo widźi.
 

Foto: kna

       

Wo nowym lěće kónc nowembra pisa awtor w swojim krótkim rozmyslowanju. Je to prěni dźěl małeje serije wo adwentnych njedźelach.

 

Foto: kna

       
       
Na pastoralnym koncepće dźěła gremij, kiž wobsteji ze zastupjerjow serbskich wosadow a wšelakich cyrkwinskich městnosćow. Wón chce wosebity zaměr docpěć. – list z lěta 2016 na biskopa Heinricha Timmereversa
 

 

       

W Rakečanskej ewangelsko-lutherskej cyrkwi budźe wosebita spirituelna zwukowa instalacija bórze zaso přistupna. Za nju wudoby sej wosada samo myto. 

 

Z Jaseńcy pochadźaca ewangelska Němka je so intensiwnje z družčej drastu zaběrała. Wo tym je na nyšporje dekanatneje młodźiny w Chrósćicach přednošowała. wjace fotow | k přednoškej jako widejo
 
       
Wo wichoru w powětře a na bankach zhoni awtorka čitawši w Katolskich Posołach před 100 lětami. Zdobom nańdźe wona powěsć wo lokomotiwje, kotraž so na spodźiwne wašnje zhubi.
 
       
Na dalekubłanje su wšitcy lektorojo na Božich słužbach přeprošeni. Z dweju dźělow wobstejacy kurs wotměje so 6. a 14. decembra online. – wjace
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008