KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 1. februara 2009

pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo wěrnym sebjezwoprawdźenju

 

       

koho je sej rusko-prawosławna cyrkej za noweho patriarcha wuzwoliła – wjetši wobraz

 

     

 Foto: kna

 

kotry moderny medij tež bamž přeco bóle wužiwa – wjetši wobraz wjace k tomu

 
     

Foto: kna

 

 

wo jeničkim serbskim kapałniku pod prefektom kapłanom Alojsom Andrickim a čehodla tutón chór na pohrjebje swojeho tak woblubowaneho prefekta spěwał njeje – wjace wobrazow

 
     

 

 

čehodla je bamž ekskomunikaciju tradicionalistiskich biskopow cofnył a što praji wón k zaprěwanju holocausta jednoho z tutych biskopow – wjace wobrazow

 
     

Foto: kna

 

wujimk z romana, w kotrymž jedna so wo wučisćenje a woprowanje w templu

 
     

Foto: kna

 

wo krajanu, kotryž ma přeco zaso serbsku temu – wjetši wobraz

 

     

 

štó je Bratrowčanow na jich lětnym swjedźenju zawjeselił – wjace wobrazow  
     

 

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008