KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 3. januara 2010

přeje Wam wšěm hnadypołne lěto 2010 

 

a pisa w nowolětnym wudaću mjez druhim

Übersicht deutsch 

       

na prěnjej stronje wo witanych dźěćoch

 
       

wo nowosćach wokoło Katolskeho Posoła

 

       

wo hodownej namołwje bamža a njeluboznym podawku w Božej nocy

 

     

Foto: kna

 

 

znowa wo wonječesćenju swjateho křiža – wjace fotow

 

 

     

 

 

wo wurjadnym ameriskim biskopje, kotryž pochadźeše zu Čěskeje  
     

Foto: kna

 

wo chwalbyhódnym adwentnym koncerće młodych ludźi – wjace fotow

 
     

  

wo 508 kilometrach, kotrež je Radworski wjesnjanosta pěši po puću był – wjace fotow

 
     

 

 

 

wo hudźbnym nyšporje w Róžeńće, kotryž je młódšich a staršich připosłucharjow zahorił – wjace fotow

 
     

 

kak je Meja spěwajo přez cyłe lěto wjedła a młodych dujerjow zapřijała – wjace fotow

 
       
  wo podpěrje hwězdnych spěwarjow za zbrašenych w Gomelu – wjetši foto  
       

wo dohodownej překwapjence za Radworski katolski dźěćacy dom  
       

wo pisanym programje za serbskich młodostnych na kubłanskich dnjach  
       

kak su mnozy w Radworju přeprošenje młodźiny w rańšej hodźinje sćěhowali – wjetši foto  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008