KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 3. awgusta 2008

pisa mjez druhim     

  Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo awdiencnej žurli Božej  
       

wo tym, na kotre městno w sewjernej Čěskej sej Serbja jónu w lěću wotydźenja rady kemši dojědu - wjace wobrazow

 
     

 

bohuskorženo wospjetnje wo wonječesćenju swjateho křiža - wjace wobrazow

 
     

 

 

wo nětko hižo 80lětnym stajnje jenak čiłym a hibićiwym, młódnym a bjezwadnym duchownym, kotryž swojim młódšim sobubratram, hdyž jeho w tutym směrje narěča, z rukomaj machajo runjewon wotmołwja: „Sće tola jenož zawistni.“  
       

wo wopyće wosadneho pastyrja ze swojimi wowckami-dźěćimi pola pastyrja woprawdźitych wowcow a jehnjatow - wjetši wobraz

 

 

 

 

 

 

w KNOTWIŠĆU wo tym, što su serbscy młodostni na XXIII. swětowym zetkanju młodźiny w Awstralskej dožiwili a kak su po tym na morju za wjelrybami hladajo sydom metrow wysoke žołmy přetrać měli - tójšto wobrazow

 
       
wo tym, na kotre městno w Šluknovskim třiróžku su Serbja do wójny hišće w procesionach putnikowali - a hdźež su sej zašłu njedźelu někotre serbske swójby kemši dojěli - wjetši wobraz  
       

wot junija 2008 do junija 2009 wopomina cyrkej z Lětom swjateho Pawoła na japoštoła ludow; w Katolskim Posole so stajnje zaso přinoški k tutomu swjatemu wozjewjeja

 

tule strona Němskeje biskopskeje konferency k Lětu swjateho Pawoła

 
     

 

 

nowena k biskopstwowemu putnikowanju njedźelu, 31. awgusta, do Róžanta je so wot 18. meje do 13. julija w Katolskim Posole tydźensce wozjewiła - wona móže pak so tež hakle w tychle dnjach modlić

 

tule cyła nowena jako pdf-dataja

plakat

 
     

Biskopstwowe putnikowanje njedźelu, 31. awgusta 2008, do Róžanta steji pod heslom "prosće HAJ"

       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008