KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 3. oktobra 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  wo trěbnych mostach, nic jenož nad rěkami  
       
 

wo nowym spočatku, kotryž sej biskopska konferenca přeje

 Němska biskopska konferenca

 

 

     

Foto: kna  

 

 

wo dźesaćlětnej chorowni w Kamjencu ze staršimi stawiznami – wjace fotow

 
     

  

  wo nyšporje bjez požohnowanja konjacych zapřahow a zabawnym programje po tym – wjace fotow  
     

 

  wo přikładźe Beuronskeho wuměłstwa w Horjej Łužicy – wjace fotow wo 125lětnej Worklečanskej kapałce  
       
  wo dźakowanju w Radworskej wosadźe – wjace fotow  
       
wo nowym šulskim centrumje Carity w Budyšinje – wjace fotow    
       

wo dźakowanju za wšědne, ale trěbne wěcy – wjace fotow wo kubłanskim dnju 1. a 2. lětnika

 
       

wo dwustronskej postawje maćerje Božeje, kotraž so tutu njedźelu w Kulowje wustaji – wjace fotow
 
       
wo wosadnym swjedźenju wjele młodymi w Ralbicach – wjace fotow  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008