KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
 Stajnje za nowymi formami pytać
Nyšpor na domchowance bjez požohnowanja konjacych zapřahow
Fota: Rafael Ledźbor 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dźěći ducy do Domu swjateje Ludmile
W Hórnikowym domje 
Organizartor popołdnja Jurij Špitank
Jurij Špitank podźakowa so chórej Meji z Radworja

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008