KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 4. apryla 2010

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane a radostne jutry  

 

 

     
pisa w swojim jutrownym wudaću mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, što je najsylniša přičina, zo móžemy zaso spěwać: Haleluja!  
       

wo słowjanskim bamžu, kotryž je před pjeć lětami zemrěł a je po puću k zbóžnoprajenju

 
     

  Foto: kna

što je Benedikt XVI. nastupajo swójbne poměry rjekł

 
     

 Foto: kna 

wo „železnymaj“ křižerjomaj  
     

 

  

čehodla swjećitej wuchodna a zapadna cyrkej jutry lětsa na samsnym dnju

 

 

 

 

 Foto: kna 

 

hdźe je so w póstnym času kóždu njedźelu wo zbóžnoprajenje Alojsa Andrickeho modliło a štó je k tomu namołwjał

 
     

 

w jutrownej stawiznje za dźěći, kak staj Feliks a Alena swojeju staršeju testowałoj

 
       

wo překwapjenym serbskim brašce w Lipsku

 
     

 

 

w KNOTWIŠĆU, kotry žiwjenski přikład je farar Michał Nawka po kompleće w Ralbicach předstajił

 
       
dale w KNOTWIŠĆU wo křižowym puću w Kulowje – wjace fotow  
       
wo zbrašenym mužu, kotryž wušiknje powjazy pleće – wjace fotow    
       
kotry hłuboki křesćanski symbol w jeju tči  
       

informacija nastupajo zawěsćenje křižerskich procesionow    
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008