KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 4. julija 2010

 

wozjewja mjez druhim

   
       Übersicht deutsch 
  kak je Italčan w mjenje T’ien Chu w Aziji křesćansku wěru šěrił a kak so jeho metoda hač do dźensnišeho nałožuje  
       
  zo pobrachowacy duchowny dorost naraz na swojej koži začuwamy – wujasnjenja dekana k přesadźenju fararja Tomaša Dawidowskeho z Wotrowa do Reichenbacha  
       
  zo njeje wěra po wuprajenju arcybiskopa ničo za zaspancow  
       Foto: kna
  prěnju krótku informaciju wot putnikowanju serbskich dźěći  
       
  zo přewinje so kriza z pomocu křiža – wjace fotow po poswjećenju noweho swjateho křiža w Koslowje  
       
  kak su hosćo z Durinskeje w Dobrošichach serbsku towaršliwosć dožiwili  
       
  zo je žiwjenje puć k Bohu – wjace fotow wo patronatnym swjedźenju Domu swjateho Jana  
       
  rozpominanje němskeho fararja k japoštołomaj Słowjanow – wjace fotow  
       
  wo štyrjoch jubilarach w Kamjencu, kotřiž su hromadźe 200 lět w słužbje Božej  
       
  kak su Wotrowscy młodostni z najmjenje wrotami swój cil docpěli – wjace fotow wo koparskim turněrje dekanatneje młodźiny  
       
  wo nowym pućowanskim přewodniku po Hornjej Łužicy – wjace k tomu  
       
  wo wulěće Radworskich seniorow do pólskeho Jawora  
       Foto: kna
  POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008