KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 5. decembra 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje, što wěra trjeba  
       
 

k čemu je bamž nastupajo njenarodźene žiwjenje namołwjał

 

 

     

Foto: kna 

 

wo zahajenju adwentneju akcijow cyrkwinskeju pomocneju skutkow

 

 
     

Foto: kna

  wo změnje na čole židowskeho zastupnistwa    
     

Foto: kna

  štó je nowy nawoda wuchodoeuropskeho pomocneho skutka Renovabis  
     

Foto: kna

što chce moler bamžoweho portreta we wobhladowarjach docpěć    
      Foto: kna 

wo pólskim bohosłowcu a jeho prěnim zetkanju ze Serbami

 
       
wo slědźerskim projekće w klóšterskej cyrkwi, čehodla je zaróštowana była a kotre wužadanje maja klětu zmištrować  
        
kotru wažnu relikwiju je katolska cyrkej rusko-prawosławnej cyrkwi přepodała  
       
na kotre wašnje je Budyska socialna stacija Carity kulowatu róčnicu woswjećiła – wjace fotow  
       
wo financowanju cyrkwje w Němskej  
       
wo adwentnym hudźbnym nyšporje w Njebjelčicach – wjace fotow  
       
na dźěćacej stronje wo běłych pupkach, kotrež k hodam wukćěja  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008