KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. oktobra 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo daromaj, kotrejž rosćetej runja rostlinje, rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom wón rozłoži, čehodla stej wonej w žiwjenju rozsudnej.
 

     
Bamž Franciskus chce na wosebite wašnje wobsah knihi wšěch knihow wuzběhnyć. Wón praji w swojim wozjewjenju tež, čehodla je jemu to wažne.  
       
Aktualna astronomiska sensacija wuwabja prašenja za žiwjenjom w swětnišću. Hobbyjowy astronom a benediktinski rjadnik w Münsterschwarzachu so k tomu wupraja.
 
       
Něšto stow wěriwych zhromadźi so na přeprošenje TCM k nyšporu za Hatkami w Chrósćicach. Na nim njewobdźělichu so jeničce ludźo, ale tež zwěrjata. – wjace fotow
 
       
Na prapremjernym předstajenju noweho serbskeho oratorija w Chrósćicach skutkowachu po wjetšinje młodostni sobu. Jedyn z něhdyšich spěwarjow chóra Budyskeho serbskeho gymnazija je k tomu swoje mysle napisał. – wjace fotow
 
       
Na Božej mši na domchowance w Ralbicach bu 15 šulerjow 9. lětnika do wosadneje młodźiny přiwzatych. Hnydom po kemšach mějachu woni swój prěni nadawk spjelnić. – wjace fotow
 
       
15. raz smědźachu so zbrašeni Marije-Marćineho domu w Pančicach-Kukowje w pobóčnych wozach motorskich na wulět podać. Lětuši cil bě wjace hač 40 kilometrow zdaleny.
 
       
Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady za lěto 2020 su Ludowym nakładnistwje Domowina wušli. – link 
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008