KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 7. měrca 2010

pisa mjez druhim     

 

 

    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo kontakće w lěće 2050   
       

što je biskop Reinelt k rozsudej Ettalskeje abtownje wozjewił

 
     

  Foto: kna

wo „wulkej pućrubarce katolskich lajkow“

 
     

 Foto: kna 

wo komisariskim nawodźe EKD  
     

 Foto: kna 

 

kotre troje regule za jednanje po swědomju je starobiskop Noack na prěnim póstnym seminarje w Smochćicach mjenował – wjace fotow

 

 

 

 

 

 

što je wodźacy sobudźěłaćer zwjazka Carity samostejacym přednošował – wjace fotow

 
       

kotry program je na misionje w Chróšćanskej wosadźe předwidźany – program jako pdf

 
       

wo podźělu serbsce rěčacych we Worklečanskej gmejnje

 
     

 

 

wo kreatiwnej serbskej enkawstikarce – wjace fotow

 

kreatiwita

 
       
  čehodla we Wotrowskej cyrkwi tuchwilu dwaj křižowej pućej wisatej – wjace fotow
 
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008