KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
28 wobrazow Jězusoweho ćerpjenja

We Wotrowskej cyrkwi wisatej tuchwilu dwaj wšelakej křižowej pućej

Fota: Rafael Ledźbor

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008