KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 7. junija 2009

 

 

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo žiwej zhromadnosći třoch wosobow a tola jenož jednym Bohu

 

       

wo stacijach bamža na swojej jězbje do jara sekularizowaneje Čěskeje

 

 

     

 

 

wo warnowanju před duchownym zanjerodźenjom wobswěta

 

     

Foto: kna

 

wo antipólskej šćuwańcy a napřećiwnej akciji, na kotrejž je so tež Zhorjelski biskop Zdarsa wobdźělił

 
     

  

wo swjedźenju Božeho ćěła a symbolu měsačka  – wjace fotow

 
     

 

 

wo tym, kotry duch na swjatkownym putnikowanju w Róžeńće knježeše – wjace fotow

 

 
     

 

wo třoch zmužitych a načasnych serbskorěčnych inscenacijach Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła – wjace fotow

 
     

 

wo znamjenjach přećiwo wonječesćenju křižow – wjace fotow  
       
wo probje serbskeho cyrkwinskeho chóra w Čěskej  
       
wo ekumeniskim swjatkownym nyšporje  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008