KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
 Stara abtownja hižo njeje 
Klóšter we Weingartenje zawrjeny
 
Wonkowny napohlad cyrkwje we Weingartenje
 
 We wołtarju cyrkwje we Weingartenje chowa so relikwija Jězusoweje kreje

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008