KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 8. februara 2009

pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, što ma bój kulturow z japoštołomaj Słowjanow činić – wjace fotow

 

       

što bamž k debaće dla cofnjenja ekskomunikacije biskopow bratstwa Pija X. praji

 

     

 Foto: kna

 

… a kotre měnjenje ma Drježdźansko-Mišnjanski biskop Joachim Reinelt k tomu

  Foto: R. Ledźbor
     

  

 

hač je Darwin woprawdźe prajił, zo čłowjek wot wopicy pochadźa

 
     

Foto: kna 

 

što je bamž nowemu rusko-prawosławnemu patriarchej Kyrillej I. darił

 
     

Foto: kna

 

kotry hłuboki a do wšědneho dnja sahacy zmysł ma 11. februar

 
     

Foto: kna

 

wo najstaršim Chróšćanu, kotryž je to jenož krótko pobył, a jeho něhdy jara wažnym powołanju – wjetši wobraz

 

     

 

wo najstaršej ćišćanej serbskej bibliji w interneće – biblija z lěta 1728  
       
kak budźe puć pódla katolskeje cyrkwje w Kamjencu rěkać – wjace fotow  
     

 

wo „mojim času, kiž je w twojimaj rukomaj“  
     

Foto: kna

 

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008