KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 9. meje 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

zo njetrjeba so naša wutrobra trašić  
       

wo modernym městnje za cyrkwinski archiw w Budyšinje – wjace fotow

 
     

 

wo měšniku, kotryž je něhdy twar starownje w Swinjarni zamołwił

 
     

  

kak su so z pokłonom wot monsignora Měrćina Salowskeho rozžohnowali – wjace fotow  
     

 

wo powšitkownej demografiskej a rěčnej situaciji pola katolskich Serbow

 

 

 

 

 

  

wo nowym swjatym křižu we Worklecach

 
     

 

na kotre wašnje so w Radworju na zbóžnoprajenje přihotuja – wjace fotow

 
     

  

wo prěnim swjatym woprawjenju we Wotrowje a Njebjelčicach – wjace fotow z Wotrowa a Njebjelčic

 
     

 

 

pokazka na 2. Ekumeniski zjězd – wjace

 
       

wo nalětnim popołdnju za ambulantnych pacientow we Worklecach

 
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008