KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 9. nowembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo někim, kotryž je swětło rozšěrjał a kotrehož tež dźěći jara lubuja

 

       

wo tym, hač so po měnjenju bamža wučba wo stworjenju swěta wědomosći spřećiwja

 

     

Foto: kna

 

wo slědźerju, kotryž je spomóžne znjeměrnjenje wubudźił

 
     

Foto: kna

 

wo nowym ekumeniskim kćenju w Budyšinje

- wjace wobrazow

  Foto: R. Ledźbor
     

 

wo tym, što je 35 serbskich putnikow na wjace hač 4.200 kilometrowskej jězbje dožiwiło - wjace wobrazow

 

Foto: G. Wonar

 

 

 

 

wo tym, kotry katolik móže wjele wjace ludźom něšto wo cyrkwi powědać hač biskop – tu jeho słyšiće

 

 

     

 

wo hrózbnym podawku, kotryž Němsku před 70 lětami runje tak kaž dźensa zaběra

 

 
     

Foto: kna

 

wo tym, što ma bamž za swjatu winowatosć
 
     

Foto: kna

 

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008