KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Na slědach swjateje Bernadety

Dźewjećdnjowske putnikowanje wěriwych ze serbskich wosadow do Lourdesa

Fota: G. Wornar a W. Weber

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008