KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 11. julija 2010

  wozjewja mjez druhim   Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje wo tym, hač trjeba jednore prašenje komplikowanu wotmołwu  
       
  wo personelnych změnach w Zhorjelskim biskopstwje z wuskutkami na biskopstwo w Bayerskej  
       
  kak je katolska cyrkej w Němskej na rozsud Zwjazkoweho sudnistwa nastupajo genowe testy na embryjach reagowała  
       Foto: kna
  w kotrym zwisku předstaji prědar sewjeroitalsku wjes Lu na swjedźenju Marije wopytanja w Róžeńće – wjace fotow  
       
  wo putniskej jězbje do Schönstatta, k swjatej Hildegardźe a do klóštra Maria Laach – wjace fotow  
       
  što ma so z popjelnicu kapłana Alojsa Andrickeho stać a čehodla přeje sej nowy nawoda pastoralneho wotrjada Drježdźansko - Mišnjanskeho biskopstwa ekumeniske akcenty na zbóžnoprajenju  
       
  wo Serbowce, kotraž tele dny w Zhorjelskej Carolusowej chorowni swój złoty rjadniski jubilej swjeći  
       
  wo jubilaru, kotremuž bě a je čista, dobra serbšćina stajnje wutrobna naležnosć  
       
  wo zwučowanju mjezynarodneje diasporneje šole w Smochćicach a jeje serbskich akcentach – wjace fotow  
       
  wo putnikowanju serbskich dźěći do Róžanta a kotrych słowjanskich hosći su tam dožiwili – wjace fotow  
       
  POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008