KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 12. julija 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo nadawku, za kotryž je kóždy křesćan powołany

 

       

w kotrym spisu pleděruje bamž za cyłkowne wuwiće čłowjeka

 

     

Foto: kna

 

 

w kotrym ruskim měsće je so nowy pomnik japoštołow Słowjanow postajił

 

     

 

wo noworjadowanju napřećo tradicionalistam - a tu móžeće encykliku čitać

 
     

  

wo tym, čehodla je prědar na putnikowanju do Róžanta jednu sadu magnifikata wosebje wuzběhnył – wjace fotow

 
     

 

 

wo poradźenym lětnym swjedźenju Carity

 
     

 

wo dušepastyrstwje w Kamjenskej chorowni a angažowanej młodej teologowce – wjace fotow

 
     

 

wo poswjećenju noweje chorhoje Wotrowskeje wohnjoweje wobory – wjace fotow  
       
na kotre wašnje su dźěći na nabožnym tydźenju w Njebjelčicach slědy Božeho kralestwa w stwórbje nadešli – wjace fotow  
       

wo zašłych a přichodnych programach pomocy Černobylskim dźěćom  
       

wo wopyće baziliki w Filipovje – prěnjej staciji předstajenja wšelakich putniskich městnow w sewjernych Čechach – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008