KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 13. junija 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo druhdy njespóznatym złoće  
       

kotre wažne dźěłowe materialije je bamž na swojim wopyće w Cypernje přepodał

 
     

Foto: kna

wo zbóžnoprajenju pólskeho duchowneho

 
     

Foto: kna

wo zetkanju biskopa Reinelta z mandźelskimi jubilarami – wjace fotow  
     

 

 

wo surowym njeskutku na biskopje w Turkowskej

 

 

 

 

Foto: kna

kak chcył šefredaktor ZDF žiwu wěru w telewizy pokazać

 
     

Foto: kna

wo studnjowym dnju we Wysokich Dubach

 
     

  

wo poslednim mjejemjetanju a domyswjećenju w dotalnym serbskim internaće w Lipsku – wjace fotow

 
       

wo 1.000lětnym ludej bliskim dušepastyrju a misionarje a na kotre wašnje ma so w přitomnosći znazornić – wjace fotow

         Hra "Via regia woła" – flyer

 

 

       
što su přihladowarjo wusyłanja kemšow z Chrósćic na swjedźenju Božeho ćěła w telewizy prajili a kak wysoka bě kwota přihladowarstwa – wjace fotow  
       
wo zetkanju wotchadnikow katolskeje fakulty w Erfurće – wjace fotow  
       
wo wopyće noweho předsydy TCM na Serbskim ewangelskim dnju  
       
wo próstwje Towarstwa Cyrila a Metoda, za wopory powodźenja w Pólskej składować  
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008