KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

„Wobchowajće sej swoju swojoraznosć“

Kemše na Bože ćěło z Chrósćic wjace hač 600.000 ludźi sćěhowało
Fota: Rafael Ledźbor
Napjelnjeny farski dwór 
W přenošnym wozu
Njesměrnje wjele metrow kabla su trjebali.
Njewšědnje swětła Chróšćanska cyrkej
 
Proba wječor do Božeho ćěła

Chór je na probje wšo přespěwał - swoje sadźby kaž tež wšě kěrluše.

Farar Hrjehor a wšitcy, kotřiž su něšto přednjesli, dyrbjachu do maski.
 
Družka Annamaria Hadankec. Wona je próstwy přednjesła.  
Jadwiga Nukowa je čitanje přednjesła.  
Režiserka Elisabeth Malzer
Redaktorka cyrkwinskeje redakcije MDR Saskia Barthel
Hišće do Božeje mšě so sylnje dešćowaše.
 
Kaž přeco na Bože ćěło bě cyrkej sčasom pjelnjena.
Poslednje pokiwy podaštaj farar Hrjehor ....
a monsignore Prause
 
Družki zabrachu so spočatka Božeje mšě swoje městna.
Na chórje

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008