KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
„Měšnik je žiwy ze zetkanjow z ludźimi“
Oratorian dr. Siegfried Foelz ze Smochćic wo swojim žiwjenju jako duchowny rozprawjał
 
 
 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008