KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 14. junija 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo Jězusowych slědach

 

       

wo tym, što budźe lětsa na swjedźenju Jězusoweje wutroby w Baćonju

 

 

     

 

 

kak so Piusowe bratstwo napřećo městnym biskopam zadźerži

 

     

Foto: kna

 

wo wosebitym žohnowanju za jubilejne pory – wjace fotow

 
     

  

z čim je Rumunčan we Wotrowje připosłucharjow wobkuzłał – wjace fotowa takle to klinči

 
     

 

 

čehodla su někotři na wšědnej póndźeli připołdnju kemši šli

 
     

 

wo małej putniskej oazy w Chrósćicach – wjace fotow tež wo poswjećenju runje před lětom

 
     

 

kak su w Budyšinje nimale najmłódši swoje stoćiny woswjećili – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU wo nadawku tež młodych křesćanow, kotryž su na diecezanskim putnikowanju w Róžeńće dóstali – wjace fotow  
       
wo wuskutkach kury w Bayerskej pola swójby w Jaworje  
       
kotry mjezynarodnje připóznaty pseudo měł w mobilnym telefonje zapisany być  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008