KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
Fascinacija panoweje pišćałki
Constantin Motoi we Wotrowje koncert dał
 
Farar Tomaš Dawidowski powita a předstaji wuměłca
Constantin Motoi
 
Na Wotrowskich a elektroniskich pišćelach: Nikolai Burcea

Wotrowski zwóńk je to tež raz wuspytać směł.
Tak prawje pak so hólc njezwaži, instrument k hubomaj wzać.
Wosebita štučka za fararja
 
Takle to klinči.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008