KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 14. decembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, što je organ wěčneho žiwjenja

 

       

wo njejapce zemrětym patriarchu, kotryž je mjez prudami balansu wobchował

 

     

Foto: kna

 

što sej načolne zwjazki swobodneho dobroćelskeho hladanja w Sakskej („Liga“) wot krajneho knježerstwa žadaja

 
     

 

wo tym, kak su zbrašeni zmysł Jězusoweho přichada hłubšo spóznać dali – wjace wobrazow

 
     

 

wo nadawkach cyrkwje w kraju z najwjace katolikami na swěće, kotryž pak je wjele mjenje měšnikow hač w Sakskej – wjace wobrazow   

 
       

čehodla je nowy Wosadnik spěšniši hač němski Gotteslob – wjace wobrazow

 

 

 

 

 

 

što namjetuje Kulowski farar dr. Křesák Serbam, wo čož měli so w Zhorjelskim biskopstwje prócować – wjace wobrazow

 

       
wo ekumenisce zmyslenym serbskim ewangelskim fararju  
       
koho měli we wšěch swójbach witać – wjace wobrazow  
       
što so Njebjelčanskej wosadźe klětu w póstnym času přewjedźe – wjace wobrazow  
       
w KNOTWIŠĆU, štó je koho na kotre wašnje kritizował – wjace wobrazow  
       

w KNOTWIŠĆU wo rozpominanju cyłeje šule w połnej cyrkwi – wjace wobrazow

 
       

wo poradźenej hodownej akciji - wjetši wobraz

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008