KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 16. nowembra 2008

pisa mjez druhim     

Übersicht deutsch 

čehodla je awtorej zawodneho nastawka wony sympatiski, kotryž bě jenož jedyn talent dóstał a jón ze strachom schował, zo by swojemu knjezej to wróćić móhł, štož bě dóstał

 

       

wo tym, k čemu je prěni vatikansko-muslimski forum namołwjał

 

     

Foto: kna

 

wo tym, zo su wotsadźeneho patriarcha, kotryž je po dołhim wahanju zašły měsac swoju demisiju zapodał, nětko tola zaso prosyli, zastojnstwo dale wukonjeć

 
     

Foto: kna

 

wo prěnim wjetšim pomniku za bamža Jana Pawoła II. we wuchodnej Němskej, kotryž zwisuje we wěstej měrje z rewolucionarnym listom – wjace fotow

 
     

 

wo tym, zo ma w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje prěnja dospołnje na wobswět dźiwaca cyrkej Němskeje nastać - wjetši foto

 

 

 

 

Dotalna cyrkej z wosadnym centrumom

 

wo tym, kak su na zběhance cyrkwje tež swětni rěčnicy nabožne mysle zwuraznili a zo su za tamnišu katolsku pěstowarnju někotre wjetše změny předwidźane wjace fotow 

 

     

 

wo zmužitymaj Ralbičanskimaj duchownymaj

 

 
     

Jedyn ze zmužiteju duchowneju

 

wo duchownym, kotryž hižo někotre lěta w Serbach skutkuje a kotryž je wotnětka měšnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa a zo njepřisłuša hižo Měšniskemu zhromadźenstwu swjateho Pětra
 
     

  

wo swjedźenju woblubowaneho swjateho w Njebjelčicach (wjace fotow), w Ralbicach (wjace fotow) a w Myšecach (wjace fotow)
 
       

wo wospjetnym wonječesćenju swjateho křiža a kotre wuslědki ma policija po nurjenskej akciji w skale pola Małeho Wosyka – wjace fotow
 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008