KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 18. apryla 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo njewěriwym Pětrje, hačrunjež je Zrowastanjeneho wjace hač jenož jónu wuhladał  
       

wo zapokazanju noweho Praskeho arcybiskopa – wjace fotow

 
     

  Foto: kna

 

wo hižo pjećlětnym pontifikaće swjateho wótca

 
     

 Foto: kna

 

wo wulkim zajimje za sławny smjertny rub  
     

Foto: kna   

wo woporach lětadłoweho njezboža njedaloko Smolenska

 

 

 

 

Foto: kna   

  

z kotrym instrumentom móžeš modlenje zwuraznić – wjace fotow

 
     

 

wo podźělu serbsce rěčacych w přewažnje katolskich wsach wokoło Baćonja

 
       

wo misionaru w swojim ludźe – wjace fotow

 
     

 

 

kotru wulku hru su dźěći w Chrósćicach zwučować započeli – wjace fotow

 
       
wo sonje, kotryž njeje hišće wusonjeny  
        Foto: kna 
wo radostnym swjedźenju w Radworju – wjace fotow    
       
wo jutrach a kotru rólu su na nabožnymaj dnjomaj we Worklecach hrali – wjace fotow  
       

wo křižerjowych sylzach a dalšich jutrownych doškrabkach

 

... a tu móžeće sej widejo wo lětušich křižerjach wobhladać

 
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008