KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 18. oktobra 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, hdźe měła myslička statok swój stajić

 
       

hdy ma zbóžnoprajenski proces za kapłana Alojsa Andrickeho wotzamknjeny być 

 

     

 

 

štó je Alojsa Andrickeho na katolskim kěrchowje w Drježdźanach počesćił – wjace fotow

 

 

     

 

 

kotry nadawk pater von Gemmingen po swojim dźěle za bamžowski rozhłosowy sćelak přewozmje

 

      Foto: kna 

wo sławnym Budyšanu, jeho pochadźe a stipendiju młodej žonje

 
     

  

wo počesćenju serbskeho měšnika a basnika we Wotrowje – wjace fotow

 
     

 

 

wo pjeć nowych swjatych za swětowu cyrkej

 
     

Foto: kna  

wo rozsudnym dožiwjenju fararja Ulricha na swojim puću k měšnistwu

 
       
 

wo powołanju, kotrež bu hakle nětko znate

 
       
wo zetkanju wuměnkarjow Radworskeje wosady a što su zajimaweho zhonili  
       
wo wukubłanej pěstowarce, kotraž je so před 50 lětami zadrasćić dała  
       
  wo 150. róčnicy załoženja kongregacije sotrow swjateje Jadwigi  
       
  wo wjele „wćipnych“ w Budyskim Serbskim domje – wjace fotow  
       
   wo jubilaru – swěrnym dopisowarju a wušiknym powědančkarju    
       
  wo jednym z načolnych organistow Němskeje, pochadźacym z Baćonja, a njewšědnym hudźbnym nyšporje w Radworju    
       
na kotrym městnje a čehodla su wěriwi Boha zhromadnje wo jeho žohnowanje prosyli – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008