KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 19. julija 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, što ma rjany rum we wulkoměsće z namołwu „Wotpočni pjeć mjeńšin“ činić

 

       

wo wutrobnej atmosferje a jasnych słowach na priwatnej awdiency we Vatikanje

 

     

Foto: kna

 

 

wo drohoćinkach nabožneje literatury w Choćebuskim Serbskim muzeju – wjace fotow

 

Foto: Werner Meškank

     

 

wo putnikowanju, kotrež je po wójnje wuwostało a 1980 so zaso wozrodźiło

  Foto: Rafael Ledźbor
     

  

wo nimale 80lětnym mužu, kotryž je 22 hodźin w lětadle wutrać dyrbjał, prjedy hač je doma był

  Foto: priwatne
     

 

 

wo lubjenej Božej mši a serbskim swjedźenju w Kulowje – wjace fotow

  Foto: Terezija Markowa
     

 

wo putniskim městnje, na kotrymž přebywa postawa swjateje jenož k wosebitym přiležnosćam – wjace fotow

  Foto: Rafael Ledźbor
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008