KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 19. septembra 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  wo sto lět doprědka myslacym kardinalu  
       
  wo prěnim statnym wopyće bamža we Wulkej Britaniskej  
     

Foto: kna

 

wo přećelnym powitanju biskopa Zdarsy na jeho přichodnym dźěłowym městnje

 
     

Foto: kna 

 

  zo rosće wěra wotnutřka a wotwonka – wjace fotow wo 20 lět wobstejacym Sakskim zjednoćenstwje kubłarjow (KEG)  
     

 

  wo pjeć metrow wysokim stołpje, kotryž je Serb za swoju młodu zemrětu mandźelsku postajić dał, kotryž bu zasypany, znowa namakany a nětko znowa poswjećeny – wjace fotow  
       
  na kotre wašnje so pod nowym křižom w Budyšinje wšitke narody jednoća – wjace fotow wo nowej prózdnjeńcy San Damiano w Budyskim klóštrje klarisow  
       
wo hudźbnej chłóšćence Serbskeho ludoweho ansambla w Zdźěrjanskej cyrkwi – wjace fotow    
       
Beno by bike – wjace fotow wo kolesowarskim putnikowanju po slědach japošoła Serbow – wjace fotow  
       

wo wuchodnym Němcu ze zapadneje Němskeje, kotryž je nowy referent w Domje biskopa Bena w Smochćicach
 
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008