KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 20. junija 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

wo kopańcy a modlenju  
       

wo tym, hdy biskopstwo ze zbóžnoprajenjom kapłana Alojsa Andrickeho liči

 
       

wo namołwje a pozbudźenju bamža k zakónčenju lěta měšnikow

 
     

Foto: kna

wo duchownych dnjach na duchownych městnach, na kotrychž je so šefredaktor Katolskeho Posoła k zakónčenju lěta měšnikow wobdźělił – wjace fotow  
     

 

 

wo domje, kotryž zrozumi so jako zalětna čara k Bohu – wjace fotow

 

 

 

 

 

wo dušepastyrju katolikow w cuzym domje NDR, ke kotrehož 40. posmjertninam je kniha wušła

 
     

 

wo pozawnistach, kotřiž pomhaja hižo 40 lět murje wokoło wutrobow powaleć – wjace fotow

 
     

  

wu mužu, kotryž chce z hudźbu žiwjensku kwalitu wobohaćeć

 
       

wo titularnym swjedźenju Baćońskeje wosady zhromadnje z TCM – wjace fotow

 

 

       
wo lubjenej Božej mši Bratrowstwa – wjace fotow  
       
wo próstwje Towarstwa Cyrila a Metoda, za wopory powodźenja w Pólskej składować  
     

Foto: kna

 

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008