KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Katolski Posoł

njedźelu, 21. decembra 2008

 přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane hody. Zdobom dźakuje so za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.

 

W hodownym čisle pisa mjez druhim

 

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo tym, što by so stało, by-li Marija „ně“, prajiła

 

       

što Vatikan w nowej instrukciji wo spłodźenju „in vitro“ praji

 

     

Foto: kna

 

što su seniorojo KEG wo sławnych třoch Mikławšach nawuknyli

 
     

 

čehodla modli so skupinka ludźi kóždy měsac jónu na Drježdźanskich dróhach zjawnje swjaty róžowc – wjace wobrazow 

dalše informacije

 
     

 

přispomnjenja wužiwarjam noweho Wosadnika – wjace wobrazow wo prezentaciji

 

       

wo někim, kotryž měni, zo jemu hižo nichtó pomhać njemóže

 

 

 

 

 

 

wo swójbje, kotraž w třećej generaciji zwóńkowstwo w Baćońskej cyrkwi wukonja – wjace wobrazow

 

       
wo žiwje powědacym „swjatym Mikławšu“ pola samostejacych w Smochćicach – wjace wobrazow  
       
wo pozdatnje wopačnych rozsudach  
       
zwotkel su Bože narodki do Łužicy přišli a hdźe drje je najstarše předstajenje Božeho naroda we Łužicy  
       
w kotrym zmysle so jedna wosada na puć nastaja – wjetši wobraz  
       

na čo dźěći při słowje hody mysla

 
       

POKIWY

 

 

  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008