KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu, 22. awgusta 2010

  pisa mjez druhim   Übersicht deutsch
  na prěnjej stronje, što měli činić, zo bychmy krok po kroku přez wuske wrota k čłowjekej přichilenemu Bohu dóšli  
       
  wo rjadnicy, kotraž bu „jandźel chudych“ mjenowana a kotraž by 26. awgusta swoje 100. narodniny docpěła  
     

 

hdźe je pomoc za wopory powodźenja nuznje trěbna

 
     

Foto: kna

  wo hódnym darje k 1.000. narodninam swjateho Bena – wjace fotow  
       
  wo wulkim putnikowanju w Pólskej, do kotrehož so tež lětsa zaso Serbja zarjadowachu – wjace fotow  
       
  što wěriwych w Chrósćicach z „Misiju wuchodny wětřik“ wočakuje  
       
wo nyšporje w Radworju, na kotrymž je so na wosebite wašnje na kapłana Alojsa Andrickeho spominało    
       
wo lětnim koncerće na zahrodźe před Starej cyrkwičku w Radworju – wjace fotow  
       
na kotre wašnje bu šěsć ministrantow-nowačkow w Klóšterskej cyrkwi přiwzatych  
       
POKIWY  
       
 ● Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008