KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

njedźelu, 22. nowembra 2009

 pisa mjez druhim

Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje wo Chrystusu – kralu na křižu

 

       

wo tym, zo bamž knježacych k bojej přećiwo hłodej namołwja 

 

 

     

Foto: kna

 

 

na kotre moderne wašnje chce cyrkej młódšich ludźi zdobyć

 

     

Foto: kna

 

wo naslědniku ewangelskeho biskopa Hubera  
     

Foto: kna

 

kotru rólu su vatikanscy diplomaća při přewinjenju SED-režima hrali

 
     

Foto: kna

  

wo Wótčenašu w koparskim stadionje a wo tym, čehodla njeje suicid sebjemordarstwo

 
     

Foto: kna

 

 

wo rozsudnej nocy prelata Grandeho na jeho puću k měšnistwu

 
     

 

na kotre wašnje so ekumena w Rakečanskej pěstowarni pěstuje – wjace fotow

 
       
  wo znowawuzwolenej předsydce sakskeje KEG  
       
wo tym, hdźe budźe nowolaty zwón z Łuchowa přichodnje zwonić – wjace fotow  
       
   wo dobrej tradiciji kermušnu póndźelu w Radworju - wjace fotow  
       
wo kubłanskim dnju prěnjowoprawjenskich dźěći w Njebjelčicach – wjace fotow  
       
  wo nowej hrě wo swjatym Benje, kotraž ma so klětu pod hołym njebjom předstajeć – wjace fotow  
       

Pokiwy

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008