KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 25. apryla 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

na prěnjej stronje, što ma pastyr z fararjom činić  
       

za čim su zašły tydźeń w zwisku z kapłanom Alojsom Andrickim na Starym katolskim kěrchowje w Drježdźanach pytali a što su našli – wjace fotow

 
     

 

 

wo tym, k čemu po měnjenju bamža skandal znjewužiwanja zawjazuje

 
     

 Foto: kna

 

wo dalekubłanskim zarjadowanju za čłonow wosadnych radow a TCM – wjace fotow  
     

 

wo podźělu serbsce rěčacych w přewažnje katolskich wsach wokoło Zdźěrje

 

 

 

 

 

  

čehodla je wobnowjenje katedrale swjateho Jakuba w Zhorjelcu nuznje trěbne – wjace fotow

 
     

 

wo wudźělenju swjateho sakramenta firmowanja w Kulowje – wjace fotow

 
     

  Foto: Fotostudio Metzner

 

wo angažowanym dźěle Kamjenskeho Černobylskeho towarstwa a jeho běłoruskich partnerach

 
     

 

 

wo prěnim swjatym woprawjenju w Ralbicach – wjace fotow

 
       
wo přihotach mjezynarodneho zetkanja ministrantow a kelko Serbow so w Romje wobdźěli  
       
wo wosebitym nyšporje za bikerow w Ralbicach – wjace fotow    
       

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008