KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł

  njedźelu, 27. junija 2010
     
pisa mjez druhim       
    Übersicht deutsch 

wo žonje, kotraž bu wot zjawneho měnjenja samosprawnje wobskoržena  
       

zo Wotrowska wosada tež po wotchadźe fararja Dawidowskeho samostatna wostanje

 
       

wo tym, zo přihotuja biskopja w zwisku z padami seksualneho znjewužiwanja krućiše směrnicy

 

 

Němska biskopska konferenca

 
     

 

wo najstaršimaj portretomaj japoštołow Handrija a Jana, kotrež su w Romje našli  
     

Foto: kna 

 

kak su w Baćońskej wosadźe wěriwych ze zdalenišich wsow zapřijeli – wjace fotow wo wosadnym swjedźenju

 

 

 

 

 

wo swjatojanskim wulěće Dobroščanskich kemšerjow, kotřiž su mjez druhim loretu w Rumburku wopytali – wjace fotow wo Rumburkskej loreće

 
     

 

wo jězbje samostejacych w lěće Melanchthona do Lutheroweho města a što su wo žiwjenju katolikow w tamišej diasporje zhonili – wjace fotow

 
     

  

wo wulěće Budyskich seniorow do Čech

 
       

wo putniskim městnje we Westfalskej z wosebitym wuprudźenjom, kotrež je po rozměrach mjeńše hač Róžant, na kotrež je so tež Alojs Andricki podawał – wjace fotow

 

       
čehodla je žid Franz Werfel do Lourdesa přišoł a roman „Spěw wo Bernadeće“ napisał  
     

Foto: kna 

 

čehodla měli sej ministranća kapłana Alojsa Andrickeho za přikład brać a wo jich koparskim turněrje w Pěskecach– wjace fotow  
       
wo poswjećenju swjateho křiža na złotym kwasu – wjace fotow  
       
wo klóšterskim a swójbym swjedźenju, kotryž je tysacy přiwabił – wjace fotow  
     

 

 

POKIWY

 

 

       

Serbska protyka    
       
  A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008