KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
W lěće Melanchthona do Lutheroweho města
Samostejacy waža sej wot TCM zarjadowane zetkanja – na wulěće zhonja wo žiwjenju w diasporje
Fota: Rafael Ledźbor 
W katolskej cyrkwi we Wittenbergu
Dźěl stareho hrody z hrodowej cyrkwju, na kotrejež durjach su so Lutherowe 95 tezow wozjewili 
Wěža z napisom ze znateho Lutheroweho kěrluša "Ein feste Burg ..."
 
Detail tezowych durjow 
 
 Samostejacy před tezowymi durjemi
 
 
 Hrodowa cyrkej
 
Při Lutherowym rowje
W pozadku Wittenbergska měšćanska cyrkej
Měšćanska cyrkej je mjeztym trochu zatwarjena
Radnica - postawje Luthera a Melanchthona před njej so tuchwilu restawrujetej
Zakónčenje wodźenja po měsće
W měšćanskej cyrkwi
Klětka, z kotrejež je Lutjer 2.000 króć prědował
 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008